Detaliile companiei

Furnizorul site-ului:

Airbnb Ireland UC, private unlimited company
8 Hanover Quay
Dublin 2, D02 DP23
Irlanda

Directors: Dermot Clarke, Killian Pattwell și Andrea Finnegan
Număr TVA: IE9827384L
Număr la Registrul Comerțului: (Oficiul Irlandez de Înregistrare a Societăților Comerciale) IE 511825

Contactează-ne:
terms@airbnb.com
https://www.airbnb.com.ro/help/contact_us

Parte contractantă pentru serviciile de plată destinate utilizatorilor cu reședința sau sediul în Regatul Unit, Elveția și Rusia:

Airbnb Payments UK Ltd.
100 New Bridge Street
Londra
EC4V 6JA
Regatul Unit

Număr companie: 09392688
Directori: Quent Rickerby, Bart Rubin, Sam Shrauger și Mike Jones

Airbnb Payments UK Limited este autorizată și reglementată de Autoritatea de Conduită Financiară ca Instituție emitentă de monedă electronică cu număr de referință 900596.

Parte contractantă pentru serviciile de plată destinate utilizatorilor cu reședința sau sediul în Spațiul Economic European:

Airbnb Payments Luxembourg S.A.
4, rue Henri Schnadt
L-2530 Luxemburg

Număr companie: B230618
Directori: Thomas Belousek, Marc Hemmerling, Bart Rubin și Sam Shrauger

Airbnb Payments Luxembourg S.A. este autorizată și reglementată de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar („CSSF”) cu numărul de referință Z21.

Poți accesa platforma Comisiei Europene de soluționare online a litigiilor, la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Te rugăm să reții că Airbnb nu se angajează și nici nu are obligația de a utiliza o entitate de soluționare a litigiilor alternativă pentru a soluționa litigiile cu consumatorii.

Informații privind numărul mediu lunar de destinatari activi din Uniunea Europeană:

În temeiul art. 24 alin. (2) din Regulamentul privind serviciile digitale, platformele online trebuie să publice „informații privind numărul mediu lunar de destinatari activi ai serviciului din Uniune” până la 17 februarie 2023 și, ulterior, o dată la 6 luni.

În conformitate cu dispozițiile regulamentului, inclusiv considerentul 77, am calculat că numărul mediu lunar de destinatari activi din Uniunea Europeană pentru perioada 1 august 2022 - 31 ianuarie 2023 este de aproximativ 30.6M.

Vom continua să monitorizăm orice evoluție și vom publica informații privind numărul mediu lunar de destinatari activi ai serviciului nostru în Uniunea Europeană la fiecare 6 luni, în conformitate cu art. 24 alin. (2) din Regulamentul privind serviciile digitale.