REZUMATUL ASIGURĂRII

Asigurarea pentru gazde din Japonia

REZUMATUL ASIGURĂRII

Asigurarea pentru gazde din Japonia

Ce este asigurarea pentru gazde din Japonia?

Asigurarea pentru gazde din Japonia acoperă cazurile în care gazda* are nevoie de protecție împotriva răspunderii civile sau altor cheltuieli legate de vătămarea corporală a altor persoane ori de daunele aduse bunurilor altor persoane ca urmare a activității de home sharing prin platforma Airbnb, precum și cazurile în care gazda suferă daune materiale deoarece bunuri aflate în proprietatea sa sunt deteriorate în urma șederii oaspetelui*. În cazurile în care bunuri aflate în proprietatea gazdei sunt deteriorate în urma șederii oaspetelui, acoperirea în baza asigurării se va aplica atunci când litigiul dintre gazdă și oaspete nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, iar gazda contactează Airbnb.

Asigurarea pentru gazde din Japonia este un program de asigurare subscris de Sompo Japan Insurance Inc.

Gazdele nu trebuie să plătească prime de asigurare pentru a beneficia de programul de asigurare pentru gazde din Japonia.

Consultă următoarele informații despre acoperirea în baza asigurării pentru gazde din Japonia.

Ce este asigurarea pentru gazde din Japonia?

Asigurarea pentru gazde din Japonia acoperă cazurile în care gazda* are nevoie de protecție împotriva răspunderii civile sau altor cheltuieli legate de vătămarea corporală a altor persoane ori de daunele aduse bunurilor altor persoane ca urmare a activității de home sharing prin platforma Airbnb, precum și cazurile în care gazda suferă daune materiale deoarece bunuri aflate în proprietatea sa sunt deteriorate în urma șederii oaspetelui*. În cazurile în care bunuri aflate în proprietatea gazdei sunt deteriorate în urma șederii oaspetelui, acoperirea în baza asigurării se va aplica atunci când litigiul dintre gazdă și oaspete nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, iar gazda contactează Airbnb.

Asigurarea pentru gazde din Japonia este un program de asigurare subscris de Sompo Japan Insurance Inc.

Gazdele nu trebuie să plătească prime de asigurare pentru a beneficia de programul de asigurare pentru gazde din Japonia.

Consultă următoarele informații despre acoperirea în baza asigurării pentru gazde din Japonia.

Ce este asigurarea pentru gazde din Japonia?

Asigurarea pentru gazde din Japonia acoperă cazurile în care gazda* are nevoie de protecție împotriva răspunderii civile sau altor cheltuieli legate de vătămarea corporală a altor persoane ori de daunele aduse bunurilor altor persoane ca urmare a activității de home sharing prin platforma Airbnb, precum și cazurile în care gazda suferă daune materiale deoarece bunuri aflate în proprietatea sa sunt deteriorate în urma șederii oaspetelui*. În cazurile în care bunuri aflate în proprietatea gazdei sunt deteriorate în urma șederii oaspetelui, acoperirea în baza asigurării se va aplica atunci când litigiul dintre gazdă și oaspete nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, iar gazda contactează Airbnb.

Asigurarea pentru gazde din Japonia este un program de asigurare subscris de Sompo Japan Insurance Inc.

Gazdele nu trebuie să plătească prime de asigurare pentru a beneficia de programul de asigurare pentru gazde din Japonia.

Consultă următoarele informații despre acoperirea în baza asigurării pentru gazde din Japonia.

Perioada de asigurare

Perioada de valabilitate a programului de asigurare actual este de la 31 iulie 2022 până la 31 iulie 2023.

Perioada de asigurare

Perioada de valabilitate a programului de asigurare actual este de la 31 iulie 2022 până la 31 iulie 2023.

Perioada de asigurare

Perioada de valabilitate a programului de asigurare actual este de la 31 iulie 2022 până la 31 iulie 2023.

Domeniul de aplicare și condițiile


Domeniul de aplicare și condițiile de obținere a unei despăgubiri în baza asigurării pentru gazde din Japonia

Domeniul de aplicare și condițiileDomeniul de aplicare și condițiile de obținere a unei despăgubiri în baza asigurării pentru gazde din Japonia

Domeniul de aplicare și condițiileDomeniul de aplicare și condițiile de obținere a unei despăgubiri în baza asigurării pentru gazde din Japonia
Despăgubiri pentru daunele aduse bunurilor aflate în proprietatea gazdei
Sub rezerva termenelor, condițiilor și excluderilor aplicabile, asigurarea pentru gazde din Japonia va acoperi distrugerea locuinței din anunț* și a bunurilor personale deținute de gazdă*, în urma șederii oaspetelui*. Este posibil ca asigurarea să acopere daunele aduse unei locuințe închiriate gazdei sau care i-a fost încredințată spre administrare, conform protecțiilor suplimentare descrise în continuare.

Despăgubiri în cazul răspunderii civile a gazdei pentru vătămări corporale sau daune materiale
Asigurarea pentru gazde din Japonia le protejează pe gazde și împotriva răspunderii civile pentru vătămări corporale sau daune materiale suferite de un oaspete sau de alte persoane și cauzate de activitatea de home sharing* în timpul șederii oaspetelui în locuința rezervată prin platforma Airbnb.

Despăgubiri pentru cheltuielile suportate de gazdă cu plățile pe care trebuie să le efectueze către alte persoane pentru a soluționa accidentele care implică vătămări corporale sau daune materiale
În cazurile în care gazda suportă cheltuieli cu plăți pe care trebuie să le efectueze pentru a soluționa un accident care implică vătămări corporale sau daune materiale suferite de un oaspete sau de alte persoane, este posibil să se aplice asigurarea pentru gazde din Japonia pentru acoperirea cheltuielilor respective suportate de gazdă. Pentru a fi acoperit, accidentul trebuie să fie cauzat de activitatea de home sharing și să aibă loc în timpul șederii oaspetelui în locuința rezervată prin platforma Airbnb. Fiecare protecție descrisă mai sus face obiectul termenelor, condițiilor și excluderilor aplicabile din polița aferentă asigurării pentru gazde din Japonia.

1. Cazările care fac obiectul asigurării

Asigurarea pentru gazde din Japonia se aplică locuinței pe care gazda o are în proprietate, în chirie sau în administrare pentru activitatea de home sharing.

(*) Prin „locuință” se înțelege acea unitate care a fost aprobată prin Legea activității hoteliere, autorizată conform Legii zonelor speciale strategice naționale sau desemnată în conformitate cu Legea privind activitatea de cazare în locuințe ori altă unitate în care se desfășoară activități de cazare similare, atât timp cât sunt îndeplinite simultan toate condițiile de mai jos:

 • Unitatea este în proprietatea gazdei, este închiriată de către gazdă sau i-a fost încredințată gazdei spre administrare.
 • Unitatea este înregistrată pe site-ul web Airbnb.
 • Unitatea este rezervată și utilizată de o persoană care a acceptat condițiile de utilizare a serviciilor Airbnb și a utilizat site-ul web Airbnb. Printre unitățile de cazare se numără și locuințele mobile, autobuzele, vehiculele de camping, casele în copac și alte unități care sunt parcate și utilizate drept unități de cazare. Sunt incluse și bărcile și ambarcațiunile, dacă sunt utilizate ca spații de cazare.


 • 2. Gazda/gazdele

  (*) Prin „gazde” se înțelege persoanele care se angajează în activitatea de home sharing, care pun la dispoziție locuințe și cărora li s-a autorizat sau li s-a permis pe altă cale să desfășoare această activitate în conformitate cu legislația în vigoare.

  3. Oaspete/oaspeți

  (*) Prin „oaspeți” se înțelege utilizatorii activității de home sharing, inclusiv persoanele care au fost invitate de către utilizator și cele care utilizează în comun activitatea de home sharing.

  (*) Prin „activitatea de home sharing” se înțelege activitatea hotelieră prevăzută în Legea activității hoteliere (Legea nr. 138 din 1948), activitatea prevăzută în Legea zonelor speciale strategice naționale (Legea nr. 107 din 2013) sau activitatea de cazare în locuințe prevăzută în Legea privind activitatea de cazare în locuințe (Legea nr. 65 din 2017) sau alte activități de cazare similare și orice activități desfășurate în interiorul sau în afara unei astfel de locuințe și asociate serviciilor de mai sus.
  Despăgubiri pentru daunele aduse bunurilor aflate în proprietatea gazdei
  Sub rezerva termenelor, condițiilor și excluderilor aplicabile, asigurarea pentru gazde din Japonia va acoperi distrugerea locuinței din anunț* și a bunurilor personale deținute de gazdă*, în urma șederii oaspetelui*. Este posibil ca asigurarea să acopere daunele aduse unei locuințe închiriate gazdei sau care i-a fost încredințată spre administrare, conform protecțiilor suplimentare descrise în continuare.

  Despăgubiri în cazul răspunderii civile a gazdei pentru vătămări corporale sau daune materiale
  Asigurarea pentru gazde din Japonia le protejează pe gazde și împotriva răspunderii civile pentru vătămări corporale sau daune materiale suferite de un oaspete sau de alte persoane și cauzate de activitatea de home sharing* în timpul șederii oaspetelui în locuința rezervată prin platforma Airbnb.

  Despăgubiri pentru cheltuielile suportate de gazdă cu plățile pe care trebuie să le efectueze către alte persoane pentru a soluționa accidentele care implică vătămări corporale sau daune materiale
  În cazurile în care gazda suportă cheltuieli cu plăți pe care trebuie să le efectueze pentru a soluționa un accident care implică vătămări corporale sau daune materiale suferite de un oaspete sau de alte persoane, este posibil să se aplice asigurarea pentru gazde din Japonia pentru acoperirea cheltuielilor respective suportate de gazdă. Pentru a fi acoperit, accidentul trebuie să fie cauzat de activitatea de home sharing și să aibă loc în timpul șederii oaspetelui în locuința rezervată prin platforma Airbnb. Fiecare protecție descrisă mai sus face obiectul termenelor, condițiilor și excluderilor aplicabile din polița aferentă asigurării pentru gazde din Japonia.

  1. Cazările care fac obiectul asigurării

  Asigurarea pentru gazde din Japonia se aplică locuinței pe care gazda o are în proprietate, în chirie sau în administrare pentru activitatea de home sharing.

  (*) Prin „locuință” se înțelege acea unitate care a fost aprobată prin Legea activității hoteliere, autorizată conform Legii zonelor speciale strategice naționale sau desemnată în conformitate cu Legea privind activitatea de cazare în locuințe ori altă unitate în care se desfășoară activități de cazare similare, atât timp cât sunt îndeplinite simultan toate condițiile de mai jos:

 • Unitatea este în proprietatea gazdei, este închiriată de către gazdă sau i-a fost încredințată gazdei spre administrare.
 • Unitatea este înregistrată pe site-ul web Airbnb.
 • Unitatea este rezervată și utilizată de o persoană care a acceptat condițiile de utilizare a serviciilor Airbnb și a utilizat site-ul web Airbnb. Printre unitățile de cazare se numără și locuințele mobile, autobuzele, vehiculele de camping, casele în copac și alte unități care sunt parcate și utilizate drept unități de cazare. Sunt incluse și bărcile și ambarcațiunile, dacă sunt utilizate ca spații de cazare.

 • 2. Gazda/gazdele

  (*) Prin „gazde” se înțelege persoanele care se angajează în activitatea de home sharing, care pun la dispoziție locuințe și cărora li s-a autorizat sau li s-a permis pe altă cale să desfășoare această activitate în conformitate cu legislația în vigoare.

  3. Oaspete/oaspeți

  (*) Prin „oaspeți” se înțelege utilizatorii activității de home sharing, inclusiv persoanele care au fost invitate de către utilizator și cele care utilizează în comun activitatea de home sharing.

  (*) Prin „activitatea de home sharing” se înțelege activitatea hotelieră prevăzută în Legea activității hoteliere (Legea nr. 138 din 1948), activitatea prevăzută în Legea zonelor speciale strategice naționale (Legea nr. 107 din 2013) sau activitatea de cazare în locuințe prevăzută în Legea privind activitatea de cazare în locuințe (Legea nr. 65 din 2017) sau alte activități de cazare similare și orice activități desfășurate în interiorul sau în afara unei astfel de locuințe și asociate serviciilor de mai sus.

  Acoperirea în baza asigurării

  Limita superioară aplicabilă în cadrul perioadei de asigurare este de 100.000.000 JPY pe accident, cu anumite excepții.

  Acoperirea în baza asigurării

  Limita superioară aplicabilă în cadrul perioadei de asigurare este de 100.000.000 JPY pe accident, cu anumite excepții.

  Acoperirea în baza asigurării

  Limita superioară aplicabilă în cadrul perioadei de asigurare este de 100.000.000 JPY pe accident, cu anumite excepții.

  Excluderile acoperirii  Principalele elemente care nu sunt acoperite de asigurarea pentru gazde din Japonia (clauze privind despăgubirile pentru daunele provocate bunurilor aflate în proprietatea gazdei)

  Excluderile acoperirii  Principalele elemente care nu sunt acoperite de asigurarea pentru gazde din Japonia (clauze privind despăgubirile pentru daunele provocate bunurilor aflate în proprietatea gazdei)

  Excluderile acoperirii  Principalele elemente care nu sunt acoperite de asigurarea pentru gazde din Japonia (clauze privind despăgubirile pentru daunele provocate bunurilor aflate în proprietatea gazdei)
  Elemente care nu fac parte din locuință:

  • Valută, bani, metale prețioase sub formă de lingouri, efecte comerciale sau titluri de valoare.
  • Terenul, apa sau orice altă substanță din sau de pe teren; cu toate acestea, această excludere nu se aplică îmbunătățirilor aduse terenului, constând din amenajări peisagistice, alei și pavaje (dar se aplică oricărui teren adăugat sau oricărui teren aflat sub o astfel de proprietate) sau apei din orice rezervor închis, orice sistem de conducte sau orice alt echipament de prelucrare.
  • Animale, inclusiv, dar fără a se limita la animale domestice și de companie.
  • Arbori în picioare și culturi.
  • Ambarcațiuni, aeronave, nave spațiale și sateliți; cu toate acestea, această excludere nu se aplică niciunei ambarcațiuni care nu este în funcțiune și care este utilizată drept locuință.
  • Vehicule; cu toate acestea, această excludere nu se aplică niciunui vehicul care nu este în funcțiune și este utilizat drept locuință.
  • Mine subterane sau puțuri de mină sau orice bun din cadrul acestor mine sau puțuri.
  • Baraje, epiuri și diguri.
  • Bunuri aflate în tranzit.
  • Linii de transport și distribuție situate la peste 305 metri de locuință.


  • Principalele situații în care nu se acordă despăgubiri:
  • Război, folosirea forței de către o țară străină, revoluție, căderea guvernului, război civil, rebeliune armată sau alte incidente sau revolte similare.
  • Daune provocate de radiații, explozii sau alte vătămări cauzate de o reacție nucleară sau de dezintegrarea nucleului atomic al materialului combustibil nuclear ori al materialului provenit din surse nucleare, de un element radioactiv, de un radioizotop sau de un material contaminat cu un astfel de material ori de un accident atribuibil acestora, cu excepția reacțiilor nucleare sau a dezintegrării nucleare a nucleelor atomice ale radioizotopilor pentru uz medical, științific sau industrial.
  • Terorism.
  • Utilizarea cu rea-voință sau amenințarea cu utilizarea cu rea-voință a materialelor biologice sau chimice otrăvitoare.
  • Daune materiale provocate locuinței înainte de sau după șederea oaspetelui în locuința rezervată pe platforma Airbnb.
  • Daune materiale provocate de abateri săvârșite cu intenție sau de neglijența gravă a gazdelor.
  • Etc.
  Elemente care nu fac parte din locuință:

 • Valută, bani, metale prețioase sub formă de lingouri, efecte comerciale sau titluri de valoare.
 • Terenul, apa sau orice altă substanță din sau de pe teren; cu toate acestea, această excludere nu se aplică îmbunătățirilor aduse terenului, constând din amenajări peisagistice, alei și pavaje (dar se aplică oricărui teren adăugat sau oricărui teren aflat sub o astfel de proprietate) sau apei din orice rezervor închis, orice sistem de conducte sau orice alt echipament de prelucrare.
 • Animale, inclusiv, dar fără a se limita la animale domestice și de companie.
 • Arbori în picioare și culturi.
 • Ambarcațiuni, aeronave, nave spațiale și sateliți; cu toate acestea, această excludere nu se aplică niciunei ambarcațiuni care nu este în funcțiune și care este utilizată drept locuință.
 • Vehicule; cu toate acestea, această excludere nu se aplică niciunui vehicul care nu este în funcțiune și este utilizat drept locuință.
 • Mine subterane sau puțuri de mină sau orice bun din cadrul acestor mine sau puțuri.
 • Baraje, epiuri și diguri.
 • Bunuri aflate în tranzit.
 • Linii de transport și distribuție situate la peste 305 metri de locuință.

 • Principalele situații în care nu se acordă despăgubiri:

 • Război, folosirea forței de către o țară străină, revoluție, căderea guvernului, război civil, rebeliune armată sau alte incidente sau revolte similare.
 • Daune provocate de radiații, explozii sau alte vătămări cauzate de o reacție nucleară sau de dezintegrarea nucleului atomic al materialului combustibil nuclear ori al materialului provenit din surse nucleare, de un element radioactiv, de un radioizotop sau de un material contaminat cu un astfel de material ori de un accident atribuibil acestora, cu excepția reacțiilor nucleare sau a dezintegrării nucleare a nucleelor atomice ale radioizotopilor pentru uz medical, științific sau industrial.
 • Terorism.
 • Utilizarea cu rea-voință sau amenințarea cu utilizarea cu rea-voință a materialelor biologice sau chimice otrăvitoare.
 • Daune materiale provocate locuinței înainte de sau după șederea oaspetelui în locuința rezervată pe platforma Airbnb.
 • Daune materiale provocate de abateri săvârșite cu intenție sau de neglijența gravă a gazdelor.
 • Etc.
 • Principalele situații în care nu se acordă despăgubiri (clauze privind despăgubirile în cazul răspunderii civile și cheltuielilor suportate de gazdă)


  • Război, folosirea forței de către o țară străină, revoluție, căderea guvernului, război civil, rebeliune armată sau alte incidente ori revolte similare.
  • Daune provocate de radiații, explozii sau alte vătămări cauzate de o reacție nucleară sau de dezintegrarea nucleului atomic al materialului combustibil nuclear ori al materialului provenit din surse nucleare, de un element radioactiv, de un radioizotop sau de un material contaminat cu un astfel de material ori de un accident atribuibil acestora, cu excepția reacțiilor nucleare sau a dezintegrării nucleare a nucleelor atomice ale radioizotopilor pentru uz medical, științific sau industrial.
  • Daune provocate de abateri săvârșite cu intenție de gazde.
  • Cheltuielile sau răspunderea civilă față de rudele care locuiesc cu gazdele, cu excepția cazurilor în care răspunderea civilă sau cheltuielile gazdei privesc costuri datorate respectivelor rude pentru daune aduse unei locuințe care i-a fost închiriată gazdei sau care i-a fost încredințată spre administrare.
  • Cheltuielile sau răspunderea civilă care decurge din dizabilitatea fizică suferită de angajații gazdelor în timp ce lucrează pentru gazde.
  • În cazurile în care există un acord special privind despăgubirile pentru daune între gazdă și o altă persoană, răspunderea civilă este determinată de acordul respectiv.
  • Cheltuielile sau răspunderea civilă pentru accidente provocate de apele reziduale sau de emisii.
  • Cheltuielile pentru accidente sau răspunderea civilă care decurge din activitatea profesională desfășurată de avocați, avocați străini autorizați, contabili publici autorizați, consultanți fiscali, arhitecți, proiectanți, anchetatori funciari și locativi, scribi judiciari, scribi administrativi, medici veterinari sau alte persoane cu ocupații similare.
  • Cheltuielile pentru accidentele care pot fi atribuite sau răspunderea civilă ce decurge din deținerea, utilizarea sau administrarea oricăror aeronave, automobile sau ambarcațiuni ori vehicule din afara locuinței, excluzând orice daună provocată de utilizarea sau administrarea unui automobil sau a unei ambarcațiuni ori vehicul din afara unității în timp ce respectivul automobil, ambarcațiune sau vehicul din afara unității este utilizat drept locuință.
  • Cheltuielile pentru accidente care pot fi atribuite sau răspunderea civilă care decurge din lucrările de construcție aferente unei locuințe închiriate gazdei sau încredințate acesteia spre administrare, cum ar fi renovarea, extinderea sau demolarea, cu excepția cazului în care gazda s-a angajat în respectivele lucrări în mod independent.
  • Cheltuielile pentru accidente sau răspunderea civilă care rezultă din distrugerea unei locuințe închiriate gazdei sau încredințate acesteia spre administrare, provocată de cutremure, erupții vulcanice, inundații, tsunamiuri sau fenomene naturale similare, cu excepția cazurilor în care daunele sunt provocate de un incendiu.
  • Etc.

 • Război, folosirea forței de către o țară străină, revoluție, căderea guvernului, război civil, rebeliune armată sau alte incidente ori revolte similare.
 • Daune provocate de radiații, explozii sau alte vătămări cauzate de o reacție nucleară sau de dezintegrarea nucleului atomic al materialului combustibil nuclear ori al materialului provenit din surse nucleare, de un element radioactiv, de un radioizotop sau de un material contaminat cu un astfel de material ori de un accident atribuibil acestora, cu excepția reacțiilor nucleare sau a dezintegrării nucleare a nucleelor atomice ale radioizotopilor pentru uz medical, științific sau industrial.
 • Daune provocate de abateri săvârșite cu intenție de gazde.
 • Cheltuielile sau răspunderea civilă față de rudele care locuiesc cu gazdele, cu excepția cazurilor în care răspunderea civilă sau cheltuielile gazdei privesc costuri datorate respectivelor rude pentru daune aduse unei locuințe care i-a fost închiriată gazdei sau care i-a fost încredințată spre administrare.
 • Cheltuielile sau răspunderea civilă care decurge din dizabilitatea fizică suferită de angajații gazdelor în timp ce lucrează pentru gazde.
 • În cazurile în care există un acord special privind despăgubirile pentru daune între gazdă și o altă persoană, răspunderea civilă este determinată de acordul respectiv.
 • Cheltuielile sau răspunderea civilă pentru accidente provocate de apele reziduale sau de emisii.
 • Cheltuielile pentru accidente sau răspunderea civilă care decurge din activitatea profesională desfășurată de avocați, avocați străini autorizați, contabili publici autorizați, consultanți fiscali, arhitecți, proiectanți, anchetatori funciari și locativi, scribi judiciari, scribi administrativi, medici veterinari sau alte persoane cu ocupații similare.
 • Cheltuielile pentru accidentele care pot fi atribuite sau răspunderea civilă ce decurge din deținerea, utilizarea sau administrarea oricăror aeronave, automobile sau ambarcațiuni ori vehicule din afara locuinței, excluzând orice daună provocată de utilizarea sau administrarea unui automobil sau a unei ambarcațiuni ori vehicul din afara unității în timp ce respectivul automobil, ambarcațiune sau vehicul din afara unității este utilizat drept locuință.
 • Cheltuielile pentru accidente care pot fi atribuite sau răspunderea civilă care decurge din lucrările de construcție aferente unei locuințe închiriate gazdei sau încredințate acesteia spre administrare, cum ar fi renovarea, extinderea sau demolarea, cu excepția cazului în care gazda s-a angajat în respectivele lucrări în mod independent.
 • Cheltuielile pentru accidente sau răspunderea civilă care rezultă din distrugerea unei locuințe închiriate gazdei sau încredințate acesteia spre administrare, provocată de cutremure, erupții vulcanice, inundații, tsunamiuri sau fenomene naturale similare, cu excepția cazurilor în care daunele sunt provocate de un incendiu.
 • Etc.
 • Cererile de despăgubire în baza asigurării

  Cererile de despăgubire în baza asigurării

  Notificarea în caz de accident


  În cazul în care gazda constată o vătămare corporală sau daune materiale suferite de oaspete sau de un terț, gazda trebuie să anunțe imediat Airbnb, deoarece este posibil ca incidentul să se încadreze în domeniul de aplicare a asigurării. De asemenea, dacă gazda constată că s-au produs daune materiale la bunuri pe care le are în proprietate, aceasta trebuie să anunțe Airbnb în cazul în care nu poate ajunge la un acord cu oaspetele cu privire la soluționarea cazului în termen de 72 de ore de la prima contactare a oaspetelui, deoarece este posibil ca incidentul să se încadreze în domeniul de aplicare a asigurării.

  Cererea de furnizare a poliței de asigurare


  Această prezentare generală a asigurării pentru gazde din Japonia nu conține toate condițiile, limitările și excluderile poliței de asigurare. Pentru a solicita o copie a poliței de asigurare, contactează Aon Japan Ltd. și comunică informațiile aferente contului tău Airbnb.

  Compania de asigurări subscriitoare


  Sompo Japan Insurance Inc.